Hyvän hallinnoinnin perustana Suomessa on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (CG). Koodi on kehitetty elinkeinoelämän itsesääntelyllä. Itsesääntely on vapaaehtoiseen sitoutumiseen perustuva tapa kehittää yhteisiä sääntöjä ja käytänteitä. Itsesääntelyllä täsmennetään lainsäädäntöä käytännönläheisellä sääntelyllä.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi sisältää suositukset yhtiökokouksesta, hallituksesta, hallituksen valiokunnista, toimitusjohtajasta, muusta johdosta, palkitsemisesta, sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja sisäisestä tarkastuksesta, sisäpiirihallinnosta, tilintarkastuksesta sekä edellä mainituista asioista tiedottamisesta.

Koodin tavoitteena on yhtenäistää listayhtiöiden toimintatapoja, parantaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, tehostaa hallitustyöskentelyä sekä yhtenäistää tiedonkulkua osakkeenomistajille ja muille sijoittajille. Tavoitteena on, että suomalaiset listayhtiöt noudattavat korkeatasoista kansainvälistä hallinnointitapaa.

Koodi on tarkoitettu pörssissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi, jollei se ole ristiriidassa yhtiön kotipaikan pakottavien säännösten kanssa. Koodi on hyväksytty osaksi pörssin sääntöjä. Listayhtiöiden on siis noudatettava koodia tai ilmoitettava suosituksista poikkeaminen ja poikkeamisen syy (ns. Comply or Explain-periaate).